• Christophe Platteau

Mogen er vrienden komen helpen bij een nieuwbouw of verbouwing?

Bijgewerkt: 29 sep 2019

Mogen er vrienden komen helpen bij een nieuwbouw of verbouwing? Zo ja, welke formaliteiten dienen er vervuld te worden? En wat bij hulp van familieleden?


Hoe zit dat nu ?

Fiscaal gezien, mogen vrienden of kennissen gratis een handje komen toesteken, mits het invullen van een schriftelijke verklaring. Deze kan je aanvragen bij in onze sectie Modelcontracten onder de titel 'Verklaring hulp vrienden en familie bij bouwwerken.' Dit dient ook door gratis helpende familieleden ingevuld te worden. De sociale inspectie kan eventueel wel een extra controle uitvoeren als je vrienden of kennissen werken laat uitvoeren. Voor familie tot de tweede graad is hier geen probleem. Zorg er sowieso altijd voor dat er geen sprake is van typische werkgever-werknemerstoestanden, zoals vaste uren, betaling,...

​​

Complexe materie

Gratis hulp bij bouwwerken is complexe materie. De regel zegt dat derden u gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer relatie. Met andere woorden:

  • het werk, de prestatie moet volledig gratis zijn

  • en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.

Familieleden

In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is het maar toegelaten tot de tweede graad (grootouders of kleinkinderen), maar in principe zal men nooit problemen maken wanneer u geholpen wordt door een neef of oom.

​​

Je zou het niet verwachten, maar de diensten van de BTW zijn vrij tolerant wat “hulp van derden of familie” betreft.

Vrienden en kennissen

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (pv) kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.

Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de vriend volledig op zijn eentje komt werken in het huis.

Verder speelt ook de omvang van de werken een rol. De sanctie kan oplopen tot enkele duizenden euro's, zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Verklaring

Je zou het niet verwachten, maar de diensten van de BTW zijn vrij tolerant wat “hulp van derden of familie” betreft. Iedereen mag zich gratis laten bijstaan door derden. Het is wel altijd verstandig om die gratis helpers een verklaring te laten tekenen dat zij effectief gratis werken. Nog beter is een verklaring te bekomen van iemand die niet bij de werken betrokken is, bijvoorbeeld een buur. Die kan getuigen dat de eigenaar en zijn familie of vrienden zonder professionele hulp en op onregelmatige tijdstippen werken hebben uitgevoerd.

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/hulp-van-familieleden-vrienden-bij-het-bouwen-verbouwen-van-een-woning

38 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi, fijn dat je hier was!

ik ben Christophe. Hier vind je mijn contactgegevens. Ik ben actief in groot Antwerpen.

Adres

Keerbaan 87

2160 WOMMELGEM

BTW

BE-0811.773.895

KBC

BE20 7330 5497 2556

Telefoon

0486 06 74 61

we hebben een privacy verklaring opgesteld in het kader van de gdpr en u kan deze vinden in de About sectie samen met onze algemene voorwaarden