top of page
  • Foto van schrijverChristophe Platteau

Heb jij al een verplichte rookmelder ?

Bijgewerkt op: 24 aug. 2020Verplicht moeten we toch met een korrel zout nemen. De rookmelders zijn verplicht vanaf 1 januarie 2020, maar volgens Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele komen er in de nabije toekomst geen controles in gewone woningen.


Vanaf 2021 zal er wél gecontroleerd worden in huurwoningen. Die kunnen dan evt. ongeschikt verklaard worden als er geen rookmelders hangen. Het conformiteitsattest wordt wel nu al geweigerd bij het ontbreken van rookmelders. Er zijn geen boetes gekoppeld aan die weigering, maar in sommige steden en gemeenten heeft de verhuurder het conformiteitsattest nodig om te mogen verhuren. Als de verhuurder zo’n attest krijgt op het ogenblik dat hij zijn woning in huur geeft, biedt hem dat bovendien bescherming bij latere woningkwaliteitsproblemen.

En tenslotte is het verhuren, te huur of ter beschikking stellen van een woning zonder rookmelders ook strafbaar.

Maar dus, als je niet van plan bent om je huis te verhuren of te verkopen, gaat het alleen om je eigen veiligheid. 


Welke soorten melders bestaan er?


Er bestaan verschillende soorten brandmelders: rookmelders, hittemelders en CO-melders. Elk heeft zijn eigen, aparte functie.

Rookmelders detecteren enkel rook zelf: via een optisch meetprincipe registreert de melder voortdurend of en hoeveel rookdeeltjes er in de lucht zijn. Zijn dat er te veel, dan geeft de melder een alarm. Aangezien rook altijd stijgt, is het belangrijk dat je een rookmelder zo hoog mogelijk hangt, bij voorkeur tegen het plafond. Enkel in puntdaken moet je 30cm uit de nok van het dak blijven omdat stilstaande lucht kan verhinderen dat rook stijgt.

Een hittemelder detecteert geen rook, maar meet voortdurend de omgevingstemperatuur. Ze geven een alarm als de temperatuur een bepaalde grens overschrijdt. Hittemelders zijn erg handig op plaatsen waar rookmelders te veel valse alarmen zouden geven, met name op plaatsen waar veel (water)damp of andere gassen aanwezig kunnen zijn, zoals de keuken, badkamer en garage.

Een CO-melder meet voortdurend de aanwezige hoeveelheid koolstofmonoxide, of CO. CO is een erg gevaarlijk gas. Het verspreidt zich gelijkmatig doorheen de lucht bij een onvolledige verbranding en is volledig geurloos en onzichtbaar. CO-melders zijn dan ook essentieel in woningen die verwarmd worden door een verbrandingsketel.

Gasmelders detecteren geen koolstofmonoxide, maar wel andere gassen. Ze meten de aanwezigheid van aardgas, butaan, propaan en LPG. Afhankelijk van het soort gas dat je wil laten detecteren, plaats je de melder laag tegen de grond (butaan en propaan) of dicht tegen het plafond (aardgas en LPG).Welke melders zijn aan te raden?

 

Brandmelders zijn er tegenwoordig in alle geuren en kleuren. Er zijn twee belangrijke categorieën te onderscheiden:

  • Draadloos koppelbare melders: dit zijn melders (rookmelders, en bij sommige systemen ook hitte- en CO-melders) die allemaal een signaal geven als een van de melders in het systeem gevaar detecteert. Gaat een melder af, dan gaan dus alle melders af. Dit zijn vaak iets duurdere systemen, maar met het duidelijke voordeel dat je altijd een luid alarm zal horen.

  • Niet-draadloos koppelbare melders: dit zijn autonome melders die elk hun eigen alarmsignaal geven. Deze melders zijn een stukje goedkoper dan draadloos koppelbare melders.


Welke batterij soorten zijn er?


Ga vervolgens na welk soort batterijsysteem je verkiest voor de melder. De batterijsystemen kunnen ruwweg als volgt ingedeeld worden:

  • Melders met 9 volt-batterij: dit zijn de standaard rookmelders en meestal de goedkoopste. Je dient de batterij ongeveer jaarlijks te vervangen.

  • Melders met AA-batterijen: een tussenmodel. Je dient de batterijen ongeveer om de drie jaar te vervangen.

  • Melders met lithium-batterij: de topmodellen. De batterijen dienen nooit vervangen te worden; ze gaan 10 jaar mee.

  • Melders met 230V-voeding: dit zijn melders die je op het lichtnet aansluit, en die dus standaard niet op batterij werken. Ze beschikken wel over een backup-batterij, die inschakelt wanneer de stroom uitvalt.


Na tien jaar dien je een melder altijd integraal te vervangen (bij CO- en gasmelders is dit mogelijk sneller; controleer altijd de instructies van de fabrikant). Dat is om de betrouwbaarheid van de sensor te kunnen garanderen.

Het is beter om melders met een langere batterijduur te kopen. Het vermijdt dat je de batterij vergeet te vervangen en bezorgt je ook geen vervelende batterij-vervangsignalen die de melder geeft wanneer de batterij vervangen dient te worden. Laat je budget dit niet toe, opteer dan voor melders met een kortere batterij-levensduur, maar tracht een vast moment in te bouwen om de batterijen te vervangen (bijvoorbeeld bij aanvang van het winteruur).


bekijk ook het artikel "waar rookmelders plaatsen" voor meer concrete informatie bij onze vrienden van brandbeveiligingshop.be


bron: https://www.brandbeveiligingshop.be


24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page