top of page

Privacyverklaring

Laatste update:

woe 01/05/2019

Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven via het contactformulier geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van RBO - Uw Klusjesman. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
 • op te vragen en in te kijken,

 • te (laten) wijzigen,

 • te (laten) schrappen.

 

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende van onze databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk volgens de snelheid waarmee de ontwikkelaar van de website of software dit kan behandelen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@rbo-uwklusjesman.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven). 

EU-vertegenwoordiger via dit adres: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland, privacy@wix.com.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam

 • e-mailadres

 • woonadres

 • werkadres

 • telefoonnummer

 • btw-nummer

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

 • Chatfunctie: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht)

 • Ons boekhoudpakket: voor het opstellen van offertes en facturen.

 

Voor het contactformulier wordt gevraagd om de algemene voorwaarden en privacyverklaring goed te keuren. Bij gebruik van de chatfunctie of andere functies van de website waar dit niet expliciet gevraagd wordt, ga je hiermee automatisch akkoord. Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming door dit te vermelden in jouw bericht.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden gearchiveerd en bewaard zolang de website gehost wordt bij Wix.com

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden zoals beschreven in de Privacyverklaring van Wix.com (https://nl.wix.com/about/privacy)

Je persoonsgegevens worden ook doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);

 • werken uitgevoerd door onderaannemers die op hun beurt contactgegevens nodig hebben.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Wix.com. Wix.com verklaart in zijn privacyverklaring conform te zijn met de Europese wetgeving rond AVG.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens RBO – Uw Klusjesman jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

 

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle medewerkers van RBO - Uw Klusjesman zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan onze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens . 

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in het cookiebeleid van Wix.com

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

 

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. Bovenaan de verklaring melden we altijd de laatste aanpassingsdatum.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@rbo-uwklusjesman.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: gegevensbeschermingsautoriteit, Vlaamse Toezichtcommissie.

bottom of page