Tekenwedstrijd

Slijp je potloden alvast!

Kindjes bezig houden in de vakantie? Laat ze de RBO - Uw Klusjesman kleurplaat inkleuren.  Je kan kiezen voor de oorspronkelijke kleuren of een volledig eigen creatie maken... alles mag!

Stuur dan de RBO - Uw Klusjesman tekening op en maak kans om te winnen. Op het einde van de schoolvakantie trekken we er 1 winnaar uit.

Wil je weten wat je wint?

Kids Workshop

wees een super-klusjesman

Wel jij wint niets, maar je stoere kid wel.

 

Allemaal zijn ze graag eens Bob De Bouwer of zijn vertrouwde klushulp Wendy!

Het is niet altijd evident voor mama of papa om ze met jouw gereedschap te laten spelen. Het is moeilijk te kaderen wanneer dit nu wel of niet mag.

Daar hebben we dan nu een oplossing voor:

De winnaar mag eens proeven van echte klussen!

Uw Klusjesman zorgt voor veilige klussen die we bij jou thuis kunnen uitvoeren. lees hieronder wat we kunnen doen.

Inhoud

welke klussen kunnen we voorzien

leer gelijke delen kiezen tijdens het maken van cement, en stevig mengen. We maken dan een coole toren zoals echte metsers. Wat gebeurt er als het hard wordt?

Wil je kid een eigen creatie ineen steken zoals een tafeltje, een miniwerkbank maken, een kadertje in elkaar vijzen,...? Zo leert hij allerlei handgereedschap gebruiken, inzichten krijgen, juiste volgorde bepalen, beslissingen maken,...

 

Heb je nog een klusje liggen zoals een schab ophangen, iets lijmen,... dan helpt je kleine pruts toch even mee. 

Uiteraard stemmen we met mama en papa eerst af wat kan en niet kan.

Doe snel mee!

Stuur je tekening naar Keerbaan 87, 2160 Wommelgem. noteer zeker je gegevens op de tekening. Schrijf je ook even in voor onze wedstrijd. Zo kan ik je contacteren om af te spreken wat je kid mag en kan. 

Bedankt voor de inzending!

Ps: ik houd me niet bezig met nieuwsbrieven, noch worden je gegevens doorgegeven. 

Wedstrijdreglement:

1. De tekenwedstrijd georganiseerd door  RBO - Uw Klusjesman is voor zowel jongens en meisjes tot 14 jaar. De wedstrijd bestaat erin de RBO - Uw Klusjesman tekening in te kleuren.  Er zijn geen criteria waaraan de tekening moet voldoen.  Wel moedigen we volgende peilers aan: de complexiteit, de originaliteit en de kwaliteit van de tekening, rekening houdend met de leeftijd van uw kind. 

2.  De wedstrijd begint op 15 april 2019 en loopt tot 15 mei 2019. Daarna wordt ze elke schoolvakantie herhaald waarvan de duur telkens de start en einde van de wedstrijd gelijk is aan de periode van de schoolvakantie. RBO - Uw Klusjesman behoudt zich het recht om de duur van de wedstrijd in te korten of te stoppen in de loop der jaren alsook het wijzigen van de wedstrijd of het reglement zonder enige bekendmaking. 

3. De winnaar mag enkele klussen uitvoeren. Samen met de ouders worden mogelijkheden overlopen om op een veilige manier om te gaan met gereedschap. RBO - Uw Klusjesman bepaald de duur van de opdracht met een maximum van 2u.  RBO - Uw Klusjesman is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of beschadigen.  

4. De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname verplicht de deelnemer in geen geval tot de aankoop van een product of dienst van RBO - Uw Klusjesman. Deelnemers kunnen maar een keer per wedstrijd deelnemen. Als de deelnemende persoon meerdere deelnameformulieren indient, zal er slechts rekening gehouden worden met het formulier dat eerst ontvangen werd. Daarom wordt ook gevraagd om het deelnameformulier in te zenden. Tekeningen die worden opgestuurd zonder een deelnameformulier zullen mogen mee deelnemen mits vermelding van cotnactgegevens. 

5. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement. De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen

6. Persoonsgegevens zullen door RBO - Uw Klusjesman niet gedeeld worden met derde partijen. 

7. RBO - Uw Klusjesman behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

8. Deelnemers aan de wedstrijd moeten in België gedomicilieerd zijn. De deelname van de minderjarige aan de wedstrijd impliceert dat hij de voorafgaande toestemming heeft van de personen die de ouderlijke macht of de voogdij over hem uitoefenen met betrekking tot zijn deelname aan de wedstrijd en de ontvangst van de prijs indien de minderjarige een van de wedstrijdprijzen wint

9. klachten kunnen gemeld worden via het algemene contactformulier. RBO - Uw Klusjesman zal de klacht met ernst en een gepaste prioriteit behandelen.